Τυποποιητήριο-Συσκευαστήριο

Τυποποιητήριο-Συσκευαστήριο

Πολύ ενδεικτικά ακολουθούν οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο τυποποιητήριο – συσκευαστήριο μας. Από το ελαιοτριβείο όπου παραλαμβάνουμε το αποθηκευμένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ακολουθεί η μεταφορά του με τη βοήθεια ανοξείδωτης δεξαμενής στο τυποποιητήριο της εταιρίας μας.

Το ελαιόλαδο φτάνοντας στη μονάδα συσκευασίας αποθηκεύεται και πάλι σε ανοξείδωτες δεξαμενές κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας, με μηδενική σχετική υγρασία και παράλληλη εφαρμογή αζώτου.

Στη συνέχεια φιλτράρουμε το ελαιόλαδο και προχωρούμε στην τυποποίηση και συσκευασία του όπου όλες οι διαδικασίες είναι πλέον πλήρως αυτοματοποιημένες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε πως η μονάδα παραγωγής μας έχει τη δυνατότητα εμφιάλωσης έως και 3.000 φιαλών ανά ώρα.