Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά

AGRO 2.1-2.2

Είναι ένα φιλο περιβαλλοντικό σύστημα ποιότητας που έχει εφαρμογή στο χωράφι και το εφαρμόζουν 1000 παραγωγοί μας από το 2005. Μέσα από αυτή τη διαδικασία επιτυγχάνεται ο έλεγχος όλων των εργασιών που γίνονται στο χωράφι, π.χ καλλιέργεια εδάφους, άρδευσης, λίπανσης, ψεκασμών, συγκομιδής μέσα από τις καταγραφές που γίνονται στο τετράδιο παραγωγού

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η ομάδα παραγωγών της ΚΑΣΕΛΛ δεσμεύεται:

 1. για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων σύμφωνα με τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και τις προδιαγραφές τους.
 2. για την συμμόρφωση προς την εθνική & ευρωπαϊκή νομοθεσία
 3. για την εκπλήρωση των ακόλουθων στόχων: Nα κερδίσει της εμπιστοσύνη των καταναλωτών ως προς την ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων.
  Να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωργίας.
  Να μειώσει την χρήση φυτοφαρμάκων..
  Να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της χρήσης των φυσικών πόρων.
  Να διασφαλίσει υπεύθυνη προσέγγιση ως προς την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.
  Να μεριμνά για την συνεχή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της.

ISO 22000

Σύστημα ασφάλειας & υγιεινής που εφαρμόζεται σε όλα τα ελαιοτριβεία και στην τυποποιητική μονάδα μας έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος ως προς τη γεύση (μεταποίηση-αποθήκευση), την ασφάλεια (υπολείμματα φυτοφαρμάκων, την καθαρότητα (φιλτράρισμα).

ΠΓΕ ΛΑΚΩΝΙΑ

Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης για το ελαιόλαδο μας σημαίνει προϊόν με συγκεκριμένες προδιαγραφές:

 • Ποικιλία ελαιοκάρπου – κορωνέϊκη – αθηνοελιά
 • Δολωματικός ψεκασμός για την καταπολέμηση του Δάκου
 • Συγκομιδή ελαιοκάρπου και αποθήκευση του σε σάκους από λινάτσα
 • Ελαιόθλιψη μέσα στα 2 πρώτα 24ωρα από τη συγκομιδή
 • Εν ψυχρώ έκθλιψη < 28 C
 • Οργανοληπτική αξιολόγηση
 • Εργαστηριακή ανάλυση

ΦΙΛΑΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Το Βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΦΙΛΑΙΟΣ, παράγεται με την φροντίδα των παραγωγών μας και εμφιαλώνεται από την ΚΑΣΕΛΛ. Είναι προϊόν ψυχρής έκθλιψης που σέβεται την υψηλή θρεπτική και διαιτητική αξία του ελαιολάδου. Οι ιδιόκτητοι ελαιώνες είναι ποικιλίας Κορωνέικης, βρίσκονται στη ευρύτερη περιοχή της Επιδαύρου Λιμηράς και ακολουθούν πιστά την τεχνογνωσία της βιοκαλλιέργειας.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Συμβουλίου της Ε.Ε. Νο. 2092/91 και άλλους μεταγενέστερους κανονισμούς οι οποίοι καθορίζουν το νομοθετικό πλαίσιο της βιολογικής παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, η βιολογική καλλιέργεια ορίζεται ως το σύστημα διοίκησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που εφαρμόζει τους ειδικούς περιορισμούς στη χρήση του συνθετικού λιπάσματος και των εντομοκτόνων.
Οι προαναφερθέντες κανονισμοί ορίζουν ότι η βιολογική καλλιέργεια προωθεί την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων χωρίς χημικές ουσίες, την εξέλιξη τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον που εγγυώνται την απουσία συνθετικών λιπασμάτων και εντομοκτόνων, όπως επίσης και την εφαρμογή μεθόδων καλλιέργειας που αποκαθιστούν και διατηρούν τη γονιμότητα του εδάφους.
Σύμφωνα με τους ίδιους κανονισμούς, διεξάγονται από εξουσιοδοτημένους οργανισμούς υποχρεωτικοί έλεγχοι σε όλα τα στάδια του βιολογικού προϊόντος, δηλ. κατά τη διάρκεια της παραγωγής, της τυποποίησης, της ταυτοποίησης και της εμπορίας. Αυτά τα βιολογικά προϊόντα θα διατηρήσουν την ταυτότητα του βιολογικού μόνον όταν τα αποτελέσματα των ελέγχων συγκλίνουν στους καθορισμένους προσδιορισμούς.
Με σεβασμό στους καταναλωτές, το μεγάλο πλεονέκτημα της αγοράς πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων είναι ότι αυτά τα προϊόντα είναι χωρίς υπολείμματα ουσιών προστασίας των φυτών, διότι η χρήση καθώς και η ανίχνευση αγρο-χημικών ουσιών απαγορεύονται.

AGROCERT

IFS/v.6