Περιβάλλον & άνθρωπος

Περιβάλλον & άνθρωπος

Για να το επιτύχει αυτό η ΚΑΣΕΛΛ πιστοποιεί όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας ξεκινώντας από το πρώτο κιόλας που αφορά την πρωτογενή παραγωγή. Μέσω του συστήματος της ολοκληρωμένης διαχείρισης AGRO 2.1 & 2.2 που εφαρμόζουμε, επιτυγχάνουμε τον εξορθολογισμό της χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Υποδεικνύονται, ελέγχονται και καταγράφονται σε μητρώα αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων μέθοδοι και μέσα καλλιέργειας των ελαιόδεντρων φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Πολύ σύντομα θα είμαστε έτοιμοι να παράγουμε και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο κατά την παραγωγή του οποίου θα επιβαρύνεται κατ’ ελάχιστον η ατμόσφαιρα με ρύπους διοξειδίου του άνθρακα (climate neutral). Η πιστοποίηση συνεχίζεται και στον τομέα της μεταποίησης με την εφαρμογή του ISO:22000 σε όλα μας τα ελαιοτριβεία. Η εφαρμογή του προτύπου αυτού αποτελεί εγγύηση τόσο για την ασφάλεια, την υγιεινή και την ιχνηλασιμότητα του παραγόμενου ελαιόλαδου όσο και για την προστασία του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε.

Η εμφιάλωση του ελαιολάδου γίνεται κι αυτή με τη σειρά της με βάση τα διεθνή πρότυπα ISO22000 & IFS Food για τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος που προσφέρεται στην τελική του μορφή στον καταναλωτή.